DJI neemt extra maatregelen om capaciteitsproblemen in gevangenissen aan te pakken

De Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) neemt aanvullende maatregelen om de krapte in de capaciteit bij gevangenissen aan te pakken. Er worden per direct twee extra tijdelijke maatregelen in werking gezet. Daarnaast worden een aantal langere termijn maatregelen ingezet. Dat schrijft minister Weerwind vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

De aanvullende maatregelen zijn hard nodig, want de druk op de capaciteit binnen het gevangeniswezen blijft nog steeds hoog. Op het moment zijn 330 cellen bij DJI niet bruikbaar omdat er geen personeel beschikbaar is om deze te bemannen. Arrestanten kunnen vanwege het tekort bij gevangenissen niet goed doorgeplaatst worden, waardoor de politiecellen vol zijn. Te weinig personeel op de vloer kan daarnaast leiden tot onveilige situaties voor medewerkers en gedetineerden. Allemaal redenen waarom minister Weerwind deze noodzakelijke extra maatregelen neemt.

Korte termijn maatregelen

Er worden twee aanvullende maatregelen in werking gezet. De eerste maatregel is dat meer arrestanten hun straf op een later moment moeten uitzitten. De tweede maatregel is dat gedetineerden soms al op vrijdag naar huis worden gestuurd als zij binnen drie dagen vrij zouden komen. Deze maatregelen worden tijdelijk ingezet. In juli 2024 wordt bekeken of deze kunnen worden beëindigd.

Langere termijn maatregelen

Er worden ook langere termijn maatregelen ingezet. Het gaat om:

  • Meer gedetineerden een deel van hun straf op een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) te laten ondergaan
  • Verbetering van het doorplaatsen vanuit detentie naar forensische zorg
  • Het (in specifieke gevallen) mogelijk maken van elektronisch toezicht aan het einde van de detentieperiode
  • Het voorkomen van vervangende hechtenis door het verbeteren van de uitvoering van taakstraffen

De maatregelen zijn van kracht tot maximaal eind 2025.

DG Wim Saris: ”Door de krappe arbeidsmarkt is alleen het werven van meer personeel geen realistische oplossing voor onze capaciteitsproblemen. De door de minister getroffen maatregelen zijn pijnlijk maar hard nodig om voorlopige hechtenis en gevangenisstraffen op een verantwoorde manier uit te kunnen blijven voeren. Daarnaast zullen we ook blijven nadenken over structurele maatregelen om meer capaciteit beschikbaar te krijgen.”

Minister Weerwind: “Deze acties zijn noodzakelijk om onveilige situaties te voorkomen. Volle gevangenissen en te weinig personeel is niet veilig voor medewerkers en gedetineerden. Dat laat ik niet gebeuren. Daarnaast: het mag niet zo zijn dat criminaliteit onbestraft blijft of dat de politie je op heterdaad arresteert en vervolgens niet kwijt kan omdat de politiecellen helemaal vol zitten. Daarom moet ik deze pijnlijke maar noodzakelijke keuzes maken.”

In november vorig jaar informeerde minister Weerwind de Tweede Kamer ook over de krapte in celcapaciteit bij het gevangeniswezen en maatregelen die hij wilde nemen. Het ging toen onder andere om het niet meer opnemen van zelfmelders, het mogelijk beperken van de instroom van arrestanten en het oprichten van een taskforce capaciteit & plaatsing DJI.