Twee medewerkers JC Zaanstad betrokken bij ongeoorloofde relatie met gedetineerde

Bij een intern onderzoek is aan het licht gekomen dat twee medewerkers van JC Zaanstad een te hechte en daarmee ongeoorloofde relatie onderhielden met een gedetineerde.

Zaanstad
Beeld: DJI

Op grond van dit niet integer en laakbaar handelen is één van de twee op staande voet ontslagen. De andere medewerker was eerder al uit dienst gegaan na zelf ontslag te hebben genomen.

Ongeoorloofd contact met een gedetineerde is uitermate kwalijk, ongehoord en heeft consequenties en heeft invloed op de veiligheid voor de andere medewerkers. Wij staan voor een veilig leef- en werkklimaat in onze inrichtingen en wij treden bij een dergelijke melding direct op.