Nieuwe DJIzien voorjaar 2024 verschenen

De nieuwe DJIzien is verschenen. Hierin lees je over uiteenlopende ontwikkelingen bij DJI en zijn ketenpartners. De nieuwe DJIzien [33 | maart 2024 | DJIzien] biedt weer meer dan genoeg leer- en leesvoer. Een greep uit de artikelen

Cover Djizien maart 2024
Beeld: ©DJI

Op zoek naar het echte verhaal

‘Justitie acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.’ Die uitspraak hoor je vaak. Maar wie bepaalt eigenlijk die ‘toerekeningsvatbaarheid’ en op grond waarvan? Antwoord: de pro-Justitiarapporteur. Die doet onderzoek en brengt advies uit. Werk voor specialisten, zoals Margot.

'Motivatie is het belangrijkst'

 Wie uit de gevangenis komt, vindt vaak moeilijk werk. En dat terwijl het vinden van een baan belangrijk is om te voorkomen dat iemand weer de fout ingaat. Daarom bereidt DJI gedetineerden met een ‘plusje’ goed voor op een baan. Bij Zilt Bikes uit Zutphen zijn ze blij met ex-gedetineerden die nu als fietsenmaker werken.

Lespakket De Beschermers | Informatief

Een nauwe samenwerking tussen Politie, Defensie, Douane en DJI moet leiden tot meer doorstroom van personeel tussen de grote publieke organisaties in het veiligheidsdomein. Een van de eerste concrete resultaten is het lespakket De Beschermers, dat scholieren de kans biedt om meer te leren over het werken bij de vier organisaties.

En ook nog:

School is niet gewoon school in de jeugdinrichting

Naar school gaan of een opleiding volgen in jeuddetentie is niet hetzelfde als daarbuiten. In elke jeugdinrichting in Nederland is weliswaar een school gevestigd, maar daar tref je geen volle klassen met schoolbankjes aan. Binnen de muren wordt steeds meer maatwerk geleverd.

Contact is de sleutel tot suïcidepreventie

Elk jaar zijn er in Nederland ongeveer 1900 suïcides. In het gevangeniswezen zijn dat er ongeveer 12 (cijfers uit 2022). Dat zijn 7,5 keer méér gevallen dan buiten detentie. Maar nog veel belangrijker is de impact van suïcide op medewerkers én op het hele systeem in justitiële inrichtingen. Daarom is er het programma suïcidepreventie. 

Beslissen over de juiste plek

Binnen DJI beslist de Divisie Individuele Zaken onder meer op welke locatie justitiabelen worden geplaatst. Dat is een vaak een flinke puzzel, en niet alleen vanwege de grote capaciteitsproblemen waar DJI mee kampt. Er komt veel kijken bij het werk van selectiefunctionaris.

Wil je je gratis abonneren op DJIzien? Dat kan! Stuur een mailtje naar djizien@dji.minjus.nl.