Medewerker FPC Oostvaarderskliniek ontslagen na ongeoorloofde relatie

Een sociotherapeut van de Oostvaarderskliniek is eind maart op staande voet ontslagen vanwege een niet-professionele relatie met een patiënt. Binnen de kliniek waren vermoedens dat betrokkenen een relatie onderhielden, maar bewijs voor een ontslag op staande voet ontbrak. Daarom werd vorige maand middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie met de sociotherapeut beëindigd.

Voorkant kliniek
Beeld: ©DJI / DJI

Onlangs kreeg de directie echter bewijs in handen waaruit de relatie tussen medewerker en patiënt werd bevestigd. Daarom is de vaststellingsovereenkomst ontbonden en is besloten om betrokkene alsnog op staande voet te ontslaan. Elles Tillema-van Loo, directeur FPC Oostvaarderskliniek: "Patiënten in de Oostvaarderskliniek zijn in hun doen en laten volkomen afhankelijk van ons personeel. Daarom zijn relaties tussen medewerkers en patiënten niet toegestaan zoals beschreven in de gedragscode van DJI. Voor medewerkers die zich niet houden aan deze belangrijke en basale integriteitsregel is binnen de Oostvaarderskliniek geen plek.''

Menselijk contact is wezenlijk onderdeel van behandelingen in forensische psychiatrische centra. Daarbij wordt strikt onderscheid gemaakt tussen veilige professionele relaties en niet-professionele relaties die geen onderdeel zijn van de behandeling. Dat laatste is niet toegestaan. Doen medewerkers dit wel, wordt het vertrouwen geschaad en is er geen sprake meer van een professionele behandel- en werkrelatie. DJI draagt breed uit dat niet-professionele relaties zijn verboden en reden voor ontslag op staande voet.