Intentieovereenkomst Extra Beveiligde Zittingslocatie PI Lelystad

De gemeente Lelystad, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) hebben met de ondertekening van een intentieovereenkomst een verdere stap gezet in de realisatie van de Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ) op het terrein van PI Lelystad.  

PI Lelystad
Beeld: ©DJI / DJI

Met deze intentieovereenkomst laat minister Weerwind van Rechtsbescherming zien dat hij de intentie heeft dat de EBZ er komt, zodat daarna de ruimtelijke procedure voor de EBZ in PI Lelystad kan worden gestart. Ook komt er een participatietraject met inwoners.

Wat is een EBZ?

De EBZ is een zittingslocatie van de Rechtspraak waar verdachten berecht kunnen worden waarbij sprake is van een hoog veiligheids- of vluchtrisico. Om vervoersbewegingen van en naar de EBZ te beperken komt er ook een logeervoorziening voor verdachten die worden berecht in de EBZ. Tijdens zittingsdagen vinden beveiligde vervoersbewegingen plaats van en naar de EBZ met verdachten, rechters en officieren van justitie.

Capaciteit

Er zijn momenteel twee Extra Beveiligde Zittingslocaties in Nederland: op JC Schiphol en de Bunker in Osdorp. De capaciteit van deze locaties is onvoldoende en bovendien is de Bunker verouderd. De EBZ bij PI Lelystad zal de Bunker gaan vervangen.

Goede afspraken

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Lelystad: “We hebben met het Rijk goede afspraken gemaakt over de voorwaarden die Lelystad stelt aan de komst van de EBZ naar onze stad. Een EBZ past bij onze positie als hoofdstad van Flevoland en de daarbij behorende vestiging van rijksdiensten.”

Programmadirecteur DJI Arie van Vliet: “Na een zorgvuldige verkenning met de gemeente om een goede en veilige inpassing te borgen zien wij de realisatie van een EBZ in Lelystad met vertrouwen tegemoet.”