In PI Krimpen en PI Alphen medewerkers op staande voet ontslagen

In zowel PI Alphen ad Rijn als in PI Krimpen ad IJssel zijn medewerkers op staande voet ontslagen.

Hoofdkantoor
Beeld: ©DJI

In PI Krimpen ad IJssel volgde het ontslag nadat vastgesteld was dat het personeelslid telefonisch privé-contacten onderhield met meerdere gedetineerden en op de hoogte was van zaken in de inrichting die gemeld hadden moeten worden. In PI Alphen ad Rijn werden twee medewerkers ontslagen vanwege het overtreden van het gedragsprotocol door ongeoorloofd contact te hebben met gedetineerden.

Wij staan voor een veilig leef- en werkklimaat in onze inrichtingen en wij treden bij een dergelijke melding direct op. Corruptie, grensoverschrijdend gedrag en alle andere vormen van niet-integer gedrag zijn volstrekt onacceptabel en reden voor ontslag op staande voet. Niet-integer gedrag is schadelijk voor het vertrouwen in DJI. Ook doet het afbreuk aan het overgrote deel van onze 16.000 collega’s die integer hun moeilijke werk doen.