Resultaten medewerkersonderzoek 2024

Wat leeft er in onze organisatie? Hoe gaat het met onze mensen? Om dat te peilen, vond er dit voorjaar een medewerkersonderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek is een goede graadmeter voor wat er goed gaat op de werkvloer en wat er anders zou kunnen. Bijna 60% van onze medewerkers nam deel aan het onderzoek. De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn nu bekend. Daaruit blijkt dat sommige onderwerpen nog aandacht vragen, maar dat er veel is om trots op te zijn.

Nieuwsbericht MO 2024
Beeld: ©Effectory / Effectory

Onderzoeksresultaten

DJI'ers waarderen de inhoud van hun werk. Zij ervaren dat hun capaciteiten goed tot hun recht komen, zeggen dat het werk voldoende uitdaging geeft en vinden hun werk inhoudelijk leuk. Nauw hiermee verbonden is de grote bevlogenheid van DJI-medewerkers. Dat merken we al dagelijks in ons werk en we zien dat terug in de scores. Veel medewerkers geven aan, in de bijzondere omgeving die DJI toch is, met zin naar hun werk te komen en ervaren hun werk als zingevend en inspirerend.

Er zijn echter ook de nodige zorgpunten. Veel collega's ervaren een (te) hoge werkdruk en geven aan dat er regelmatig meer werk is dan ze aankunnen. En er zijn kritische geluiden op de onderwerpen inclusiviteit en sociale veiligheid. Discriminatie, verbale agressie en andere vormen van ontoelaatbaar gedrag komen helaas teveel voor. Dat past niet bij onze kernwaarden en de organisatie die we willen zijn. Dus daar gaan we mee aan de slag. We zullen inzetten op het ondersteunen van onze medewerkers en leidingevenden om een fijne en veilige werkomgeving met elkaar en voor elkaar te bereiken.

Aan de slag

De komende periode vinden er op allerlei lagen in de organisatie gesprekken plaats over de resultaten van het medewerkersonderzoek. Leidinggevenden spreken met hun team/afdeling over wat er goed gaat op de werkvloer en over zaken waarvan medewerkers vinden dat ze anders kunnen. Daarnaast voeren de directies van alle DJI-locaties gesprekken met de ondernemingsraden en met de leidinggevenden op hun locatie over de onderzoeksresultaten. Op basis van de gevoerde gesprekken worden plannen van aanpak opgesteld en wordt gericht werk gemaakt van de inbreng van de medewerkers in het gehouden onderzoek.