Capaciteitsverlof gedetineerden gestart

Vanaf volgende week gaan de eerste gedetineerden met zogenaamd capaciteitsverlof; zij zullen een deel van hun celstraf thuis met een enkelband uitzitten. Deze tijdelijke noodmaatregel is nodig om zowel de capaciteitsdruk in de penitentiaire inrichtingen te verlichten als het kunnen oproepen van zelfmelders.

Enkelband
Beeld: ©DJI

Het elektronische toezicht, de enkelband, is alleen voor gedetineerden die al in de laatste fase van hun detentie zitten. Verder is bij het selecteren van de gedetineerden onder meer rekening gehouden met de strafduur, het soort delict, risico’s voor de maatschappij, het gedrag tijdens detentie en de belangen van slachtoffers. In aanmerking voor capaciteitsverlof komen gedetineerden die zijn veroordeeld tot een celstraf van minimaal vier weken tot maximaal een jaar. Het verlof wordt alleen ingevoerd voor gedetineerden die twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

De gevangenisdirecteur van de PI beslist, na afstemming met de reclassering en CJIB, aan welke gedetineerden capaciteitsverlof wordt verleend, op basis van voorwaarden en criteria. Ook bepaalt de gevangenisdirecteur de duur van het verlof, waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten duur van de capaciteitsproblemen

Directeur-generaal Wim Saris van DJI zegt hierover: “We hebben al een tijd te maken met krapte in de capaciteit bij DJI. Dat is ook maatschappelijk gezien een onwenselijke situatie. De veiligheid van onze medewerkers en alle gedetineerden die binnen onze muren zitten moet ik kunnen waarborgen. De druk op de capaciteit komt onder andere vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Te weinig personeel op de vloer kan leiden tot onveilige situaties voor onze medewerkers en de gedetineerden die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dit wil ik koste wat kost voorkomen. Daarnaast moeten we plekken beschikbaar houden om nieuwe veroordeelden hun straf te laten uitzitten en zelfmelders te kunnen oproepen.”

Zie voor meer info de publicatie in de Staatscourant Staatscourant | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).