Opening van de nieuwe Vreemdelingenafdeling in de JICN

Gisteren heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe afdeling voor vreemdelingenbewaring in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Deze belangrijke gebeurtenis markeert een mijlpaal in de zorg en detentieomstandigheden voor vreemdelingen op Bonaire.

PB Opening V-gebouw JICN
Beeld: ©DJI

Tijdens de openingsceremonie benadrukten de sprekers het belang van menswaardigheid, veiligheid en re-integratie binnen het detentiesysteem. "Ondanks de afstand tot Europees Nederland, is de JICN een volwaardige inrichting die draait op de principes van relationele veiligheid en procedurele rechtvaardigheid," aldus Toon Moolleman, plv Divisiedirecteur Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. "We willen meer bereiken dan vergelding alleen."

De nieuwe afdeling is speciaal ontworpen om te voldoen aan de moderne eisen van detentie. Er is ook adequate medische zorg en psychologische begeleiding beschikbaar. Dit alles draagt bij aan een veilige en menswaardige detentieomgeving. De inspanningen van vele betrokkenen, zowel lokaal als vanuit Europees Nederland, hebben deze vooruitgang mogelijk gemaakt. "Dit is een echte mijlpaal," zei staatsecretaris van Justitie en Veiligheid (Asiel en Migratie) Eric van de Burg. "Mijn complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe faciliteit."

De opening van deze afdeling onderstreept de voortdurende inzet om vreemdelingen op Bonaire op een humane en rechtvaardige manier te behandelen.