Medewerker FPC Oostvaarderskliniek ontslagen

Een sociotherapeut van de Oostvaarderskliniek is vandaag op staande voet ontslagen vanwege een niet-professionele relatie met een patiënt. Binnen de kliniek waren vermoedens dat het contact van betrokkenen verder ging dan een professionele behandel- en werkrelatie. Na onderzoek is dat inderdaad vast gesteld.

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek
Beeld: ©DJI
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Menselijk contact is wezenlijk onderdeel van behandelingen in forensische psychiatrische centra. Daarbij wordt strikt onderscheid gemaakt tussen veilige professionele relaties en niet-professionele relaties die geen onderdeel zijn van de behandeling. Dat laatste is niet toegestaan. Doen medewerkers dit wel, wordt het vertrouwen geschaad en is er geen sprake meer van een professionele behandel- en werkrelatie. DJI draagt breed uit dat niet-professionele relaties verboden zijn en reden is voor ontslag op staande voet.

Elles Tillema-van Loo, directeur Oostvaarderskliniek: “Niet-professionele relaties tussen medewerkers en patienten zijn schadelijk voor patiënten, die van ons afhankelijk zijn. En ook voor de collega’s die hun werk wel elke dag integer uitvoeren. Samen staan we voor een veilige werk- en leefklimaat, en daarin is voor niet-professioneel gedrag geen plek.”