Horizontaal Toezicht Zorg officieel geïmplementeerd bij FPC de Rooyse Wissel

Per 1 januari 2024 is Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Rooyse Wissel over op Horizontaal Toezicht Zorg (HT).  Afgelopen vrijdag 14 juni reikte divisiedirecteur ForZo/JJI Wouter Boogaard de officiële HT-vlag uit aan Hyacinthe van Bussel, algemeen directeur bij de Rooyse Wissel.

Beeld: ©DJI / DJI

Horizontaal Toezicht gaat om het implementeren van financiële zelfcontrole in de forensische zorg. Het is een innovatieve benadering die gericht is op vertrouwen en samenwerking tussen DJI en zorgaanbieders. Het doel is om zekerheid te krijgen bij de rechtmatigheid van de forensische zorgkosten. HT stelt zorgaanbieders in staat om processen en systemen te optimaliseren, zodat het first-time-right principe wordt gerealiseerd. Dit leidt uiteindelijk tot sneller inzicht in de kosten en het verminderen van de administratieve lasten. Deze manier van werken vervangt de traditionele materiële controles die achteraf werden uitgevoerd. In de ziekenhuiswereld is dit model al lang en breed geïmplementeerd, maar in de forensische zorg is het nieuw.

De Rooyse Wissel heeft aangegeven zich te blijven inzetten voor continue verbetering en innovatie. De officiële implementatie van Horizontaal Toezicht is een belangrijke stap in deze richting. Dit werd feestelijk gevierd met afgevaardigenden vanuit de Rooyse Wissel en DJI.