Resultaten enquête Sociale Veiligheid FNV

Afgelopen maand heeft de FNV onderzoek gedaan naar sociale veiligheid binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, alle uitvoeringsorganisaties van JenV, waaronder DJI en de Inspectie JenV. Hierover heeft de bond het ministerie vooraf geïnformeerd. De resultaten van dit onderzoek heeft de FNV vandaag gepubliceerd op haar website. Van de meer dan 100.000 medewerkers van JenV vulden ruim 1500 JenV-medewerkers de enquête in, van wie ruim 900 medewerkers van DJI.

Cover FNV onderzoeksrapport
Beeld: ©FNV / DJI

Het thema sociale veiligheid heeft blijvende aandacht binnen het ministerie, DJI, de andere uitvoeringsorganisaties en de inspectie. Hierbij geldt dat ieder incident er één teveel is. Binnen onze organisaties doen we er alles aan om een veilige en prettige werksfeer te creëren voor al onze medewerkers.

Wij zijn ons ervan bewust dat, hoewel wij hard werken aan een sociaal veilig werkklimaat, er altijd ruimte is voor verbetering. De uitkomsten van het FNV rapport helpen ons om te zien waar die verbeterpunten zitten. We zullen deze daarom grondig bestuderen en bezien hoe we ons voordeel kunnen doen met dit rapport bovenop de door ons reeds ingezette acties ter bevordering van een veilige werkomgeving. Wij leggen de uitkomsten van deze FNV enquête naast ons medewerkersonderzoek en verwachten dat we daarmee een goed beeld hebben vanuit onze medewerkers, waar we voortvarend mee aan de slag (blijven) gaan. Het departement geeft aan dat ze met de uitkomsten aan de slag gaan en ons op de hoogte houden van het vervolg.

Signalen van mensen die een onveilig gevoel ervaren nemen we uiterst serieus. Heb je behoefte aan advies of ondersteuning of wil je iets melden? Neem contact op met de vertrouwenspersoon, LEV Vertrouwenswerk en Sociale Veiligheid, Centrale Organisatie Integriteit of de Ombudsfunctionaris Personeel.