Patiënt overleden FPC Oostvaarderskliniek

Een patiënt in FPC De Oostvaarderskliniek is op vrijdag 21 juni overleden in de kliniek. Het gaat om een niet-natuurlijke dood met vermoeden van middelengebruik. Naar de toedracht van zijn dood vindt daarom nader onderzoek plaats. De kliniek staat in contact met de nabestaanden. 

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek
Beeld: ©DJI
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Algemeen directeur Elles Tillema-van Loo:

“We zijn allen erg onder de indruk en geschokt om dit plotselinge overlijden van één van onze patiënten. In de eerste plaats gaat onze zorg en medeleven uit naar de nabestaanden.

Elke dag werken onze medewerkers met deze patiënten aan hun herstel. Je kunt je voorstellen dat een dergelijke gebeurtenis als deze een grote impact heeft op alle betrokkenen. Het niet op natuurlijke wijze overlijden wordt nader onderzocht, zoals gebruikelijk. Ook bieden we nazorg aan onze collega’s en patiënten.”

De kliniek heeft direct onderzoek ingesteld naar dit incident. Daarnaast is melding gemaakt bij de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.