Derde voortgangsbrief 'Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting'

Vandaag stuurt minister Weerwind een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting. In deze brief gaat de minister in op het nieuwe detentielandschap voor hoogrisicogedetineerden en de stand van zaken ten aanzien van andere maatregelen om criminaliteit in en vanuit detentie tegen te gaan.

Stoelen tweede kamer
Beeld: ©Tweede Kamer

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is ook tijdens detentie en berechting cruciaal. Deze aanpak is en wordt sterk geïntensiveerd. De afgelopen drie jaar zijn er dan ook al veel stappen gezet.

Nieuw detentielandschap hoogrisicogedetineerden

De aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland leidt ertoe dat er steeds meer zware criminelen instromen in detentie. Een deel van hen probeert hun criminele activiteiten ook daar voort te zetten. Nu zij in aantal toenemen en ook de dreiging die van hen uitgaat stijgt, is een herijking van het detentielandschap voor hoogrisicogedetineerden noodzakelijk.

Dit wordt uitgewerkt langs vier lijnen:

 1. Herziening van de systematiek voor signaleren, plaatsen en monitoren van (hoog)risicogedetineerden;
  1. Bepalen risicoprofiel
  2. Detentie Intelligence Unit
  3. Risicotaxatie tijdens en toezicht na detentie
 2. Aanpassingen binnen de twee hoogste beveiligingsniveaus;
 3. Uitbreiding en spreiding van het aantal capaciteitsplaatsen voor hoogrisicogedetineerden;
  1. Uitbreiding EBI-plaatsen
  2. Uitbreiding AIT-plaatsen
 4. Realisatie van justitiële complexen waar detentie en berechting samenkomen (Vught, Lelystad en Vlissingen)
Stroomschema en detentielandschapskaart
Beeld: ©DJI

Verder gaat de minister in de brief in op andere maatregelen om de criminaliteit vanuit detentie tegen te gaan. Dit zijn:

 1. Weerbaarheid en integriteit
 2. Aanpak contrabande (binnen zonder kloppen en uitlezen gevonden telefoons)
 3. Merkkleding (aanpassing huisregels met algeheel verbod op kleding en schoenen duurder dan € 500,- )
 4. Maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving (Wijziging Penitentiaire beginselenwet, aanpassingen Rspog, strafbaarstelling onttrekking aan vrijheidsbeneming en sluiting luchtruim rond PI Vught)
 5. Advocatuur (weerbaarheidstrainingen, vertrouwensadvocaat, noodtelefoon en noodknop, veiligheidsscan voor advocaten en wetenschappelijke onderzoeken)

De brief aan de Tweede Kamer inclusief de bijbehorende stukken zijn te lezen via de website van de Tweede Kamer.