Voortgangsrapportage capaciteit naar de Tweede Kamer

Vandaag is de Voortgangsrapportage Capaciteit DJI door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Met deze brief informeert hij over de tijdelijke maatregelen die nodig zijn om de capaciteitsnood te verlichten. Hij licht ook het huidige beeld van de capaciteitsproblematiek bij DJI toe.

Turfmarkt
Beeld: ©DJI / DJI

Kern is: DJI zet alles op alles om de personeelstekorten terug te dringen en samen met de ketenpartners wordt hard gewerkt aan structurele oplossingen. Ook informeert Weerwind in de brief over verschillende moties en de toezeggingen. Afschalen van de acute maatregelen is nog niet aan de orde, wel wordt er gestart met het oproepen van zelfmelders met de langste straffen per 1 juli. Ook gaat hij in op de aanvullende tijdelijke maatregelen (zoals meer gedetineerden in BBA en capaciteitsverlof onder elektronische toezicht). De gehele brief is hier de lezen: Voortgangsrapportage capaciteit DJI | Tweede Kamer der Staten-Generaal