WETS WOTS formulier aanvraag strafoverdracht

Een buitenlandse gedetineerde kan via dit formulier een verzoek tot strafoverdracht doen bij Divisie Individuele Zaken, Internationale Overdracht Strafvonnissen (DIZ IOS)