Jaarverslag 2018 Detentiecentrum Rotterdam

Jaarverslag 2018 Commissie van Toezicht van Detentiecentrum Rotterdam.