Bijlage Incidentonderzoek FPC de Oostvaarderskliniek 2019

De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie) heeft onderzoek gedaan naar het resocialisatietraject van een tbs-gestelde van forensisch psychiatrisch centrum (hierna: FPC) de Oostvaarderskliniek die verdacht wordt van (mede)betrokkenheid bij een misdrijf met de dood van een voormalig tbs-gestelde tot gevolg.