YOUTURN informatieblad voor ouders

Uw kind is geplaatst in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Alle JJI’s in Nederland werken met de basismethodiek YOUTURN. YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. Gedurende zijn/haar verblijf gaat uw kind onder begeleiding van pedagogisch medewerkers, docenten en andere professionals werken aan verbetering. De tijd binnen wordt zo goed mogelijk benut om straks, na het verblijf, voorbereid te zijn op een nieuwe start. Alles draait erom uw kind te leren verantwoordelijker te denken en doen in zijn/haar leven. In dit informatieblad leest u meer over de vijf fases van YOUTURN.