Infographic ISD voor justitiabelen

ISD staat voor Inrichting voor Stelselmatige Daders. U bent Pré-ISD ’er als voor de zitting bepaald is dat door de Officier van Justitie de ISD-maatregel geëist gaat worden. U wordt dan in een Huis van Bewaring geplaatst waar ook een ISD afdeling is. U krijgt voorlichting over de ISD-Maatregel, zodat u zich kunt voorbereiden.