Productenboek Gezinsbenadering PI Leeuwarden

De gezinsbenadering is een gezamenlijk initiatief van de PI Veenhuizen, PI Leeuwarden en veel organisaties in instanties die betrokken zijn bij het kind of gedetineerde vader. Bij gezinsbenadering staat het kind centraal. Het project moet ertoe leiden dat het kind zo min mogelijk last heeft van het feit dat zijn vader in detentie zit. Als de gezinsbenadering succesvol is komt dit het welzijn van het kind ten goede, voorkomt dit een mogelijke criminele carrière van het kind én het kan leiden tot minder recidive van vader. En dus levert dit een bijdrage aan het veiliger maken van de samenleving. Het project wordt met veel belangstelling gevolgd door Dienst Justitiele Inrichtingen en andere betrokken partijen. Mocht de gezinsbenadering in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen een succes blijken dan wordt dit mogelijk ook in andere penitentiaire inrichtingen ingevoerd.