Informatieblad onderwijs in de Justitiële Jeugdinrichtingen

Alle jongeren die in een JJI verblijven hebben het recht om onderwijs te volgen. In Nederland zijn 5 JJI locaties met allemaal verschillende scholen.