De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Dit informatieblad is voor professionals in de (jeugd)strafrechtketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in een
Justitiële Jeugdinrichting (JJI).