Lijst met verboden voorwerpen

Welke voorwerpen zijn verboden om binnen te brengen in een justitiële inrichting?
Drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en overige voorwerpen.