Handreiking Bestuurlijk akkoord Re-integratie van (ex-) gedetineerde burgers

De gemeenten, de reclassering en het gevangeniswezen willen samen voorkomen dat (ex-)gedetineerde burgers na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar de samenleving. De handreiking geeft handvatten voor de wijze waarop wij ons samen met de gedetineerde kunnen inspannen voor een succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers en hoe wij daaraan regionaal en lokaal invulling kunnen geven.