Infographic Inkoop DJI 2021

Deze publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de inkopen van DJI van het jaar 2021. Jaarlijks worden de inkoopgegevens geanalyseerd en gecategoriseerd. De cijfers in deze publicatie hebben betrekking op alle externe uitgaven, uitgezonderd de uitgaven aan het Rijksvastgoedbedrijf, externe forensische zorgplekken en interne leveringen binnen de overheid.