Informatieblad vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring wordt ingezet om vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, en dat niet zelfstandig doen, gedwongen te kunnen laten terugkeren.