Landenoverzicht strafoverdracht per land (24 oktober 2023)

Niet alle EU-landen zijn al klaar met de invoering van de EU-regelgeving. Zodra een EU-Land deze EU-regelgeving heeft ingevoerd, zal strafoverdracht met dat land op basis van de WETS plaatsvinden. In alle landen buiten de EU waar Nederland een verdrag mee heeft, blijft de WOTS van kracht. In dit schema staat in welk land de WOTS of de WETS geldt.