WETS arkusz informacyjny dla cudzoziemców osadzonych w Niderlandach

Po odbyciu kary pozbawienia wolności ważne jest, abyś prawidłowo wrócił do społeczeństwa. Zmniejsza to bowiem prawdopodobieństwo, że ​​ponownie dopuścisz się jakiegoś czynu niezgodnego z prawem. Czy zostałeś skazany przez sąd w Niderlandach i odbywasz tu wyrok, podczas gdy masz więcej więzi z innym krajem UE? Wówczas, w oparciu o pewne warunki, jest możliwe odbycie niderlandzkiej kary pozbawienia wolności w tym innym kraju. Nazywa się to przekazaniem kary. W tym arkuszu informacyjnym możesz przeczytać, jak zgodnie z Ustawą Wets działa przekazanie kary.