Infographic Organisatie DJI 2024

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straf en en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.