Dit is DJI

DJI kent verschillende soorten inrichtingen voor verschillende categorieën justitiabelen:

  • Huis van bewaring voor volwassenen die in voorlopige hechtenis zijn genomen, omdat ze worden verdacht van een (ernstig) misdrijf;
  • Gevangenis voor volwassenen die zijn veroordeeld voor een misdrijf;
  • Justitiële jeugdinrichting voor jongeren van 12 tot 18 jaar, en soms tot 23 jaar, die in voorlopige hechtenis zijn genomen of zijn veroordeeld tot een straf of maatregel volgens het jeugdstrafrecht ofadolescentenstrafrecht;
  • Forensisch psychiatrisch centrum voor veroordeelde volwassenen die psychiatrische zorg nodig hebben;
  • Centrum voor transculturele psychiatrie voor patiënten met complexe psychiatrische problemen;
  • Detentiecentrum voor vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven of aan de grens zijn geweigerd en voor drugskoeriers.