Vademecum 2024 Verstrekkingenpakket Medische Zorg

In dit vademecum beschrijft DJI welke (para) medische en mondzorg verstrekkingen geboden worden. Het grootste deel van deze verstrekkingen worden centraal betaald en is geen overleg of een goedgekeurde machtiging nodig. Daar waar wel een machtiging vooraf nodig is staat dit bij de verstrekking aangegeven.
Voor verstrekkingen die niet in dit vademecum beschreven staan, is er geen centrale vergoeding mogelijk zonder machtiging of overleg met de medisch adviseur. Hierbij vindt afweging plaats of de verstrekking binnen het door de overheid vastgestelde basispakket valt.