Declaratieprotocol verstrekkingen medische zorg - particuliere inrichtingen 2024

Het declaratieprotocol wordt gepubliceerd bij het Vademecum dat jaarlijks door de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt opgesteld. Het doel van het protocol is te
beschrijven hoe zorg ten behoeve van justitiabelen kan worden gefactureerd. In het
Vademecum wordt beschreven welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt en
kan worden gefactureerd.
Voor psychiatrische- en psychologische hulpverlening aan justitiabelen gelden
andere procedures en processen, deze worden in dit document niet beschreven.