Landelijke Rapportage Onderzoek Leefklimaat 2019

Met behulp van de leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen wordt de beleving van het leefklimaat in de inrichtingen in beeld gebracht. De domeinen autonomie, contacten binnen de inrichting, contacten met de buitenwereld, dagbesteding, veiligheid en orde en faciliteiten komen aan de orde. Daarnaast gaat de aandacht uit naar onderwerpen als re-integratie, algemeen oordeel, gezondheid en welzijn en gedrag en wordt ingegaan op contacten met ambtelijk bezoek, casemanagers en mentoren. De uitkomsten worden uitgesplitst naar regimes en afgezet tegen een aantal achtergrondkenmerken.