Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Deze video laat zien hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen forensische zorg uitvoert.

(Op een busje en een uniform staat: Dienst Justitiële Inrichtingen. Iemand plaatst een vinger op een scanner. Een deur en een luikje worden geopend. Iemand sluit een deur en draait die op slot. Beeldtekst: Dit is DJI forensische zorg. Voice-over:)

RONKENDE MOTOR

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Insluiten als straf doen we al heel lang in Nederland.
De Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel DJI voert deze taak uit namens het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Dat maakt DJI tot detentiespecialist.
Een grote organisatie waar ruim veertienduizend mensen werken.

(Mensen lopen door een zaal en een hal.)

DJI draagt bij aan de veiligheid van ons allemaal door straffen en maatregelen uit te voeren die door de rechter zijn opgelegd.
Dat kan binnen de muren van een justitiële inrichting zijn, maar ook daarbuiten.
Iedereen die bij DJI zit, wordt justitiabele genoemd.
Justitiabelen worden door DJI voorbereid op een terugkeer in de samenleving.
Dat gebeurt om te voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag.
We noemen dat recidivevermindering.

(Een animatie verschijnt.)

Er worden in de justitiële inrichtingen dagelijks 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen kilometer afgelegd voor vervoer en ondersteuning.
En een gemiddelde cel is 5 bij 2 bij 2,5 meter groot.
Er moet voor ruim 11.000 bedden linnengoed worden gewassen.
En een volwassen gedetineerde zit gemiddeld 3,5 maand achter de tralies.

(De animatie verdwijnt. Medewerkers van DJI lopen langs een balie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK VERANDERT IN OPGEWEKTE MUZIEK

Er zijn verschillende soorten justitiabelen.
Volwassenen, jongeren, patiënten en vreemdelingen.
Patiënten vallen onder de verantwoordelijkheid van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI.
Zij ondergaan naast een eventuele straf een speciale behandeling of begeleiding.
Dit kan in een forensisch psychiatrisch centrum zijn, maar ook daarbuiten.
Bijvoorbeeld poliklinisch, in een verslavingskliniek of in een beschermde woonvorm.

(Een man loopt met een tas in z'n hand een gebouw uit. Binnen valt een deur dicht.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd.
Het is onderdeel van een straf of maatregel voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die iets strafbaars hebben gedaan.
De bekendste maatregel binnen de forensische zorg is de tbs-maatregel.

(In een cel gaat een man op een bed zitten.)

Voor een justitiabele in de forensische zorg wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt.
Dit heeft als doel zijn gedrag zo te veranderen dat hij niet opnieuw de fout in gaat.
NIEK: De behandelingen zijn zeer intensieve weliswaar gedwongen behandelingen, zowel in groepsverband als individueel.
Forensische zorg heeft hier echt een dubbele taak.
Het gaat om opsluiting voor de veiligheid van de maatschappij maar zeker ook om de behandeling van de justitiabele in de verschillende fases van zijn resocialisatie.
VOICE-OVER: Ook binnen de forensische zorg wordt dagelijks hard gewerkt aan een veilige terugkeer van een justitiabele in de maatschappij.
Als de behandeling is afgerond, ontfermen andere instanties zich over hem zoals de reclassering.
Door op deze manier te werken, streeft DJI ernaar te bereiken dat mensen na hun vrijlating niet opnieuw de fout in gaan.

(Een man stapt langs een rij gesloten deuren een hal door. Beeldtekst: DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Van de mensen die in deze film zijn geportretteerd, is niemand daadwerkelijk ingesloten (geweest).)

(Speciale dank aan de medewerkers van DJI. Dit is een productie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Corporate Communicatie. Voor meer informatie zie www.dji.nl. Copyright 2019.)