introductie voor justitiabelen in detentie (ondertiteld)

De animatie is een onderdeel van de integrale intake. Naast de screening krijgt de gedetineerde uitleg van medewerkers over de dagelijkse gang van zaken in de inrichting. De animatie gaat over wat de gedetineerde kan verwachten en wat er van de gedetineerde wordt verwacht. Er is uitleg over allerlei praktische zaken zoals bezoek, bellen, sport, geestelijke verzorging, koken, boodschappen, recreatie, rekening courant etc. Verder gaat het in op het gedrag, onderwijs en het werken aan re-integratiedoelen.

U bent geplaatst in een huis van bewaring of in een gevangenis.
In deze animatie leggen we uit wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Wat kunt u verwachten?
Uw dag ziet er zo uit. Om half acht start het dagprogramma en ontbijt u in uw cel. U kunt aan het werk in de arbeidszaal. Dit is minimaal vier uur per dag van maandag tot en met vrijdag.
Tussen de middag wordt u weer ingesloten in uw cel. U hebt recht op een uur luchten per dag. Rond vijf uur gaat u terug naar uw cel. Hier krijgt u een maaltijd die u zelf opwarmt in de magnetron. In sommige inrichtingen kunt u zelf ook koken. U blijft tot de volgende ochtend in uw cel.
In de gevangenis kunt u alleen bij goed gedrag een paar keer per week naar het avondprogramma.
U heeft een eigen rekening. Als u werkt, wordt uw loon van de arbeid hierop gestort.
Heeft u boodschappen nodig? Dan vult u een bestellijst in. U betaalt de boodschappen met geld van uw rekening.
Uw familie of partner kan er ook geld op storten.
U mag bezoek ontvangen, maar u moet dit bezoek vooraf zŽlf aanmelden op een bezoekerslijst. Kinderen mogen ook op bezoek komen en er zijn speciale dagen waarop activiteiten met kinderen worden georganiseerd.
U kunt bellen met uw familie of advocaat. U krijgt dan een code en de kosten gaan af van uw rekening. De telefoon staat op de afdeling.
Als u wilt, kunt u een televisie huren. Op de leefafdeling zijn vaak activiteiten zoals tafeltennissen of biljarten. En u mag sporten in de sportzaal of fitnessruimte.
Roken mag in uw eigen cel en op de luchtplaats. Op andere plekken is het niet toegestaan.
Wilt u een gebedsdienst bijwonen of over uw geloof praten? Dat kan via de geestelijke verzorging.
U kunt de kapper bezoeken als die naar de inrichting komt.
Heeft u medische zorg nodig van de huisarts, de tandarts, of de fysiotherapeut? Dat vraagt u aan via een verzoek aan de medische dienst.

U zit in een huis van bewaring of in een gevangenis. Dit verwachten we van u:
Vanaf dag ŽŽn werkt u aan een goede terugkeer naar de samenleving.
Samen met uw casemanager en uw mentor stelt u doelen, voor:
- een plek om te wonen,
- uw werk en inkomen,
- de zorg,
- uw identiteitspapieren,
- het aflossen van eventuele schulden en
- het werken aan een positief sociaal netwerk. Het is daarom belangrijk dat u contact houdt met familie en vrienden. Zij kunnen een luisterend oor bieden en u helpen bij uw re-integratie.
Uw doelen en de acties die u onderneemt voor uw re-integratie, worden bijgehouden in uw Detentie & Re-integratieplan. Het D&R-plan. U bent zelf verantwoordelijk voor het werken aan dit plan.
U bespreekt de resultaten uit het D&R-plan met uw casemanager en uw mentor. Het re-integratiecentrum Ð het R.I.C. Ð is dŽ plek waar u actief werkt aan uw re-integratie. De medewerkers van het R.I.C. helpen u graag. Bijvoorbeeld bij het in orde maken van uw ID-bewijs of DigiD.
Het is belangrijk om samen te werken met de gemeente, een vrijwilligersorganisatie en de reclassering. Dit helpt bij uw terugkeer in de maatschappij. Dat kunt u telefonisch doen, via een bezoek in de PI of digitaal door videobellen.
Een goed vertrekpunt is de basistraining ÔAan de bak!Õ Daarna kunt u ook andere trainingen volgen. Bijvoorbeeld om te leren beter met geld om te gaan, werk te vinden, of een woning. Uw casemanager of mentor kan u hier meer over vertellen.
Uw gedrag hierbinnen telt. Dit start ermee dat u de hele intake doorloopt en actief werkt aan uw Detentie & Re-integratieplan.
U houdt zich aan de regels en als het nodig is spreken we u aan op uw gedrag.
Agressie is niet toegestaan.   
Alcohol of drugs zijn verboden en regelmatig testen wij uw urine op drugsgebruik.
Goed gedrag telt. Dus als u zich goed gedraagt en actief aan uw re-integratie werkt, kunt u verlof krijgen en extra vrijheden zoals meer sporten of activiteiten in de avond. Elke dag wordt op uw gedrag toezicht gehouden en zetten medewerkers van deze inrichting hun bevindingen in uw D&R-plan.
Dit is, in het kort, wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Heeft u nog vragen, stel ze dan aan uw casemanager, uw mentor of een andere medewerker op uw afdeling.