Beeldmateriaal over DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de detentiespecialist in Nederland. DJI laat de samenleving graag zien hoe het insluiten van en zorgen voor justitiabelen in zijn werk gaat. Daarom werkt DJI regelmatig samen met verschillende soorten media.

  • Bekijk in de beeldbank het beeldmateriaal van DJI dat u voor journalistieke doeleinden kunt gebruiken.

  • Bekijk de video's waarmee het werk bij DJI in beeld is gebracht.