Circulaire - Beloning aan ingeslotenen voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

De volgende richtlijn wordt gehanteerd voor het geven van een beloning aan ingeslotenen bij deelname aan onderzoek: “Nee, tenzij”. Van een ‘tenzij’ is sprake indien deelname aan een onderzoek als extra belastend kan worden ervaren. De onderzoekscoördinator van DJI heeft als
taak deze belasting te beoordelen