Ecologisch Voetafdruk 2017

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat DJI een forse impact heeft op het milieu en dat de organisatie nog ver weg is van een duurzame staat. Tegelijkertijd liggen er grote kansen om de druk op het milieu te reduceren, de nationale doelstellingen te halen en kostenbesparingen te realiseren en zo bij te dragen aan een circulaire en duurzame maatschappij.