Het verhaal van de DGV

In Nederland heeft iedere gedetineerde het recht op geestelijke verzorging. Hij kan daarvoor terecht bij een geestelijk verzorger uit verschillende richtingen, die samenwerken in de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): boeddhistisch, humanistisch, hindoeïstisch, islamitisch, joods, orthodox, katholiek en protestants.