IMPACT een jaar Inkopen met impact 2018

Voor u ligt de tweede uitgave van IMPACT. Een overzicht van een jaar impactvol inkopen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Een bundel interviews met impactmakers. Stuk voor stuk mensen die kansen zien en bereid zijn een stap extra te zetten om een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen: insluiten, herstellen en voorkomen.