Infographic Inkoop DJI

Deze publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de inkopen van DJI van het jaar 2019. Met een unieke samenwerking met de Haagse Hogeschool zijn de inkoopgegevens geanalyseerd en gecategoriseerd. De cijfers in deze publicatie hebben betrekking op alle externe uitgaven, uitgezonderd de uitgaven van het Rijksvastgoedbedrijf, externe forensische zorgplekken en interne leveringen binnen de overheid.