Ecologische voetafdruk 2021

Dit rapport volgt op eerdere onderzoeken die gedaan zijn naar de CO2-voetafdruk van DJI en bestaat uit een update van de nulmeting, een berekening van de effecten van maatregelen om de CO2-uitstoot te verkleinen, en tot slot een vooruitblik op de financiële impact van compensatie van CO2-emissies.