Boeddhistische geestelijke verzorging

'Vrede sluiten met jezelf'

Boeddhistisch geestelijk verzorgers

Op uitdrukkelijk verzoek van gedetineerden heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2004, via de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), een aantal boeddhistisch geestelijk verzorgers aangewezen om geestelijke verzorging te verlenen in de justitiële inrichtingen in Nederland. De afgelopen jaren vroeg gemiddeld 2 á 3 procent van de gedetineerden naar boeddhistische geestelijke verzorging. Om aan deze vraag te voldoen zijn sinds 1 januari 2011 zes parttime boeddhistische geestelijke verzorgers aangesteld. Zij zijn afkomstig uit verschillende boeddhistische tradities en sangha`s. Iedere geestelijke verzorger is verantwoordelijk voor een eigen regio binnen Nederland. Dit betekent dus dat er traditieoverstijgend wordt gewerkt.

Opdracht

De boeddhistisch geestelijk verzorgers zien het als hun opdracht om gedetineerden te ondersteunen en te begeleiden vanuit het boeddhistische gedachtegoed. Het algehele welzijn van de gedetineerde staat hierbij centraal. Hij of zij wordt ondersteund in het verlangen naar en de bereidheid tot ontwikkeling. De persoonlijke en groepsgesprekken van de boeddhisten zijn gericht op zelfherkenning, zelfonthulling en zelfconfrontatie. Daarnaast geven boeddhistsch geestelijk verzorgers onderricht in de boeddhistische leer en verzorgen en begeleiden ze vieringen en rituelen.
Uiteraard wordt er ook, zowel met individuen als met groepen, gemediteerd.

Meditatie

Als je een fles troebel water lang genoeg laat staan, zakt de troebelheid naar de bodem en wordt het water helder. Als je jezelf op een kussen neerzet en lang genoeg blijft zitten, gebeurt hetzelfde: de troebelheid zakt en er komt een bepaalde helderheid en rust, zowel mentaal als fysiek. De kunst is om jezelf met rust te laten. Iedere keer als je de fles oppakt om te kijken hoe het ermee staat, rakel je de troebelheid namelijk weer op.
Meditatie is een oefening in aandacht en concentratie, in stil zitten op een kussen en daarbij je adem volgen, om te beginnen in korte periodes. Meditatie leert geduld en discipline, maar kan ook helpen flexibeler te worden en makkelijker om te gaan met veranderingen.
Het meditatieproces wordt door de boeddhistisch geestelijk verzorgers begeleid en het zelfstandig mediteren, bijvoorbeeld op cel, wordt gestimuleerd.

Ervaringsverhaal

Mijn ervaringen met het boeddhisme in de gevangenis.

Het begon toen; het eind nog niet in zicht.

De eerste paar weken onzekerheid over mijn toekomst, in mijn leven, in dat van de nabestaanden en mijn familie. Onverschilligheid toendertijd. Weten dat je grote fouten hebt gemaakt maar er verder niet over nadenkt.

Je ontmoet iemand in de gevangenis die rust uitstraalt en je vraagt hoe hij dat voor mekaar krijgt. ‘Meditatie’, zegt hij, ‘gewoon mijn redding’. Ik vraag verder en leer een heleboel over het boeddhisme.

Mijn eerste stappen waren moeilijk, hordes die oneindig hoog zijn, lijkt het. Maar dan begrip, de eerste horde genomen. Daarna vergeving voor hem, voor mij en voor ieder ander. Verschillende hordes worden één voor één overwonnen dankzij meditatie en het boeddhisme.

Nu nog steeds lerende, begrijpende en nog lang niet klaar daarmee. Het boeddhisme is mijn redding en mijn houvast in een wereld die niet voor iedereen is weggelegd. Ik ben dankbaar voor een toekomst waarin ik nog altijd kan doorbloeien. Voor altijd zoekend.

V2 van GeDeCo, PI Leeuwarden