Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in detentie. Het instituut bemiddelt tussen forensisch gedragskundigen en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. De gedragskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken. In het Pieter Baan Centrum worden klinische onderzoeken verricht.

Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen in detentie. Er worden kaders ontwikkeld voor de psychische zorgverlening aan gedetineerden. Als meer zorg nodig is dan in een reguliere penitentiaire inrichting geboden kan worden, dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een klinische zorgsetting.

Een ander aandachtspunt is het vaststellen van kaders en richtlijnen ten behoeve van de somatische zorg binnen de penitentiaire instellingen. Ook worden medische adviezen gegeven over bijvoorbeeld strafonderbreking en worden ontwikkelingen in de vrije samenleving gesignaleerd en vertaald naar de DJI situatie.

Verder verricht het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het instituut organiseert opleidingen en cursussen voor professionals en ketenpartners over onderwerpen die spelen binnen het vakgebied.

Het NIFP is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen.