Selectieprocedure uitvoerende functies

De selectieprocedure voor executieve functies bestaat uit verschillende selectieonderdelen. Per onderdeel wordt bepaald of je aan de vereisten voldoet en je dus de vervolgstap in de procedure mag zetten. De executieve functies binnen DJI zijn:
• Complexbeveiliger
• Penitentiair inrichtingswerker
• Begeleider arbeid gedetineerden
(Medewerker Arbeid)
• Detentietoezichthouder
• Beveiliger DV&O