Welke uitvoerende functies heeft DJI?

In de functiematrix een overzicht van de vijf functies complexbeveiliger, beveiliger DV&O, penitentiair inrichtingswerker, medewerker arbeid en detentietoezichthouder. Hierin staan de overeenkomsten en de verschillen.