Iedereen zet een stapje extra om kansen te creëren voor deze jongeren

Sinds 2 april is de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Zuid in bedrijf. De lockdown door het coronavirus bemoeilijkte de eerste start. Maar Irene Bos (hoofd behandeling Via Jeugd) is trots op waar de KVJJ nu al staat. ‘Nu JJI het Keerpunt begin dit jaar is gesloten, is de KVJJ een inhoudelijk, en zeker ook een pragmatisch, justitieel alternatief voor de (jeugd)strafrechtketen. Ketenpartners in de regio weten ons steeds beter te vinden.’

KV Zuid in Cadier en Keer

De kleinschalige voorziening (KVJJ) Zuid in het Limburgse Cadier en Keer (naast Maastricht) is gehuisvest op het terrein van Via Jeugd. Op termijn biedt de KVJJ 16 plaatsen: 8 voor civielrechtelijke jongeren en 8 voor strafrechtelijke jongeren.

Momenteel is er alleen plaats voor 8 jongeren met een strafrechtelijke titel.

In de KVJJ krijgen zij toezicht, begeleiding en beveiliging op maat en blijven hun positieve contacten met ouders, school of werk zoveel mogelijk in stand. Sinds de opening heeft de KVJJ 5 jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar begeleid. Gemiddeld verbleven zij 2 maanden in de KV. ‘Door het coronavirus kwam de instroom langzaam op gang’, vertelt Irene. ‘Zittingen van de rechtbank gingen niet door, in digitale overleggen was nog niet iedereen even bedreven en mijn geplande presentaties over de KVJJ bij ketenpartners werden uitgesteld. Die heb ik inmiddels wel kunnen doen en ketenpartners weten ons dan ook steeds beter te vinden.’

Behandelplan visueel en digitaal toegankelijk

Irene: ‘Zodra een jongere in de KVJJ wordt geplaatst, maken we samen met de jongere en zijn ouders, degene die de jongere heeft aangemeld (jeugdreclassering, 3RO of Raad voor de Kinderbescherming) en de gedragswetenschapper een plan.’ In het plan worden onder andere de afspraken vastgelegd rondom dagbesteding, de vrijheden en de controle. ‘Het hele plan is voor de jongere digitaal toegankelijk en mooi visueel vormgegeven. Zo sluit het beter aan bij de leefwereld van de jongeren. Met een eigen inlogcode hebben zij continu inzicht in hun plan. Ze zien bijvoorbeeld waar ze zelf mee aan de slag moeten en welke afspraken ze hebben. Op die manier worden zij meer gemotiveerd om verantwoording te nemen voor hun traject.’

Al doende leren

De plannen van jongeren, maar ook de aanmeldings- en plaatsingsprocedure worden voortdurend geëvalueerd. Irene: ‘Het is een gezamenlijke zoektocht, waarin we al doende leren en verbeteren. Zo vragen we nu op een eerder moment toestemming voor plaatsing aan Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI. Als het nodig is kunnen we bijvoorbeeld nog extra risico-onderzoeken inzetten. Het akkoord van DIZ kan dan ook direct mee naar de rechter. En het voorkomt verkeerde verwachtingen bij jongeren en ouders. De rechter beslist over de vrijheidsbenemende maatregel, maar DIZ beslist of de jongere die maatregel in de KVJJ mag uitvoeren.’

Jongeren halen ook motivatie uit de plaatsing in een KVJJ

Creativiteit

Daarnaast levert de praktijk ook informatie op voor bijvoorbeeld de plaatsingscriteria voor de KVJJ. Irene merkt dat ketenpartners en KVJJ-medewerkers enthousiast worden om een jongere in zijn kracht te kunnen zetten. ‘Iedereen moet daarvoor een stapje extra zetten, verder kijken dan zijn neus lang is en creatiever worden om er voor de jongere het beste uit te halen. Dat stimuleert enorm. En jongeren halen zelf ook motivatie uit het feit dat ze naar de KVJJ mogen in plaats van naar een verre JJI.’ De komende maanden wil Irene vooral het netwerk van de KV verder uitbreiden. ‘Een nauwere samenwerking met scholen en bedrijven, geeft ons en de jongeren meer mogelijkheden. School en werk behouden is een van de grootste uitdagingen voor deze jongeren. Dan is het belangrijk om als KV daarin goede contacten te hebben. Zo kunnen we jongeren kansen en alternatieven bieden om echt die draai te maken in hun leven.’