Toekomst justitiële jeugd

Een andere aanpak voor jongeren in detentie. Een die beter aansluit bij wat zij echt nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. Dat is het doel van het Programma Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM). Voor een inzet van het jeugdstrafrecht die werkt en minder herhaling van strafbare feiten. Zodat jongeren hun leven weer goed kunnen voortzetten.

We werken toe naar 5 Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) en 5 Forensisch Centra Jeugd in 2024. En we versterken de samenwerking met jeugdhulp.

Jongeren die een ernstig strafbaar feit plegen kunnen na het oordeel van
een rechter in een Justitiële Jeugdinrichting terechtkomen.

Hier zitten jongeren met steeds meer verschillende en complexere
problemen waardoor sommige jongeren niet de hulp krijgen
die bij ze past. Daarom is besloten het stelsel voortaan anders in te richten.
In het nieuwe stelsel staat meer maatwerk door gerichte screening en
meer variatie in behandelingen centraal waarbij we kijken naar wat een
jongere in een Jeugdinstelling écht nodig heeft. Dit doen we samen met
onze ketenpartners.

Jongeren kunnen voortaan in twee type voorzieningen worden
ondergebracht:

In een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd verblijven jongeren dichtbij
hun leefomgeving zodat zij zoveel mogelijk kunnen doorgaan met hun
reguliere dagbesteding zoals school, of dit weer op kunnen starten. Deze
voorzieningen omvatten maximaal acht jongeren en hebben een laag
beveiligingsniveau.

Daarnaast zijn er Forensische Centra Jeugd waar bijvoorbeeld jongeren
met complexere problematiek verblijven en een hoger beveiligingsniveau
is. Deze centra hebben verschillende afdelingen met verschillende maten
van behandeling en beveiliging.

Zo verkleinen de Dienst Justitiële Inrichtingen en haar ketenpartners de kans
op recidive zodat jongeren op een positieve manier hun leven kunnen
voortzetten.

Meer weten? Ga naar www.dji.nl/vom.