Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd

In de loop van 2021 zijn er 5 Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ). De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Doordat ze dicht bij hun eigen netwerk worden geplaatst, kan bestaande zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk doorgaan tijdens het verblijf.

Positieve elementen laten doorgaan

Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden. En blijven positieve elementen in hun leven doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd. Maar ook al ingezette hulp en ondersteuning.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Jongeren worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau. De selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI plaatst de jongeren namens de minister van Rechtsbescherming. De selectiefunctionaris volgt daarbij het advies van de rechter-commissaris dat gebaseerd is op het advies van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of Reclasseringsorganisatie (3RO).

Daarbij is ook van belang dat in de KVJJ een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren. Ze werken, met begeleiding van professionals, aan een eigen plan voor de toekomst.

Als de zorg en beveiliging in de KVJJ toch niet passend blijkt, kan de jongere worden overgeplaatst naar een Forensisch Centrum Jeugd.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is cruciaal in de KVJJ. Al gestarte hulpverlening loopt door in de KV. Of hulpverlening wordt in de buurt van de KVJJ opgestart. Bij de inzet van jeugdhulp, dagbesteding en het vervolgtraject is de gemeente nauw betrokken.

Lees de reportage over de KVJJ Groningen in DJIzien

KVJJ-locaties

Er zijn KVJJ-locaties in:

  • Amsterdam
  • Cadier en Keer
  • Groningen stad
  • Rotterdam-Rijnmond
  • Den Haag